Vakansie dae 2020

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.

1 Januarie 2020   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Dinsdag, 14 Februarie

21 Maart 2020    Menseregte Dag 

Menseregtedag

10 April 2020  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

13 April 2020  Familie Dag
* Paas Maandag

6 April 2020 Van Riebeecksdag* 
* Van Riebeeckdag

27 April 2020   Vryheidsdag
Vryheidsdag

1 Mei 2020    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 10 Mei

31 Mei 2020    Republiekdag*
* Republiekdag 

16 Junie 2020    Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 21 Junie

9 Augustus 2020    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2020   Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2020    Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2020    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2020   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2020    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

 • Eerste Kwartaal

  15 Januarie 2020 – 20 Maart 2020

 • Tweede Kwartaal

  31 Maart 2020 – 12 Junie 2020

 • Derde Kwartaal

  7 Julie 2020 – 18 September 2020

 • Vierde Kwartaal

  29 September 2020 – 2 Desember 2020

2020 Kalender

1 Januarie 2020 Nuwejaarsdag

21 Maart 2020 Menseregte Dag

10 April 2020 Goeie Vrydag

13 April 2020 Familie Dag

27 April 2020 Vryheidsdag

1 Mei 2020 Werkersdag

16 Junie 2020 Jeugdag

9 Augustus 2020 Vroue Dag

24 September 2020 Erfenisdag

16 Desember 2020 Rekonsiliasie

25 Desember 2020 Kersdag

26 Desember 2020 Welwillendheid