Vakansiedae 2019

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.

1 Januarie 2019   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Dinsdag, 14 Februarie

21 Maart 2019    Menseregte Dag 

Menseregtedag

19 April 2019  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

22 April 2019  Familie Dag
* Paas Maandag

6 April 2019 Van Riebeecksdag* 
* Van Riebeeckdag

27 April 2019   Vryheidsdag
Vryheidsdag

1 Mei 2019    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 12 Mei

31 Mei 2019    Republiekdag*
* Republiekdag 

16 Junie 2019    Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 18 Junie

9 Augustus 2019    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2019   Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2019     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2019    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2019   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2019    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

SKOOL KWARTALE

 • Eerste Kwartaal

  9 Januarie 2019 – 15 Maart 2019

 • Tweede Kwartaal

  2 April 2019 – 14 Junie 2019

 • Derde Kwartaal

  9 Julie 2019 – 20 September 2019

 • Vierde Kwartaal

  1 Oktober 2019 – 4 Desember 2019

2019 Kalender

1 Januarie 2019 Nuwejaarsdag

21 Maart 2019 Menseregte Dag

19 April 2019 Goeie Vrydag

22 April 2019 Familie Dag

27 April 2019 Vryheidsdag

1 Mei 2019 Werkersdag

16 Junie 2019 Jeugdag

9 Augustus 2019 Vroue Dag

24 September 2019 Erfenisdag

16 Desember 2019 Rekonsiliasie

25 Desember 2019 Kersdag

26 Desember 2019 Welwillendheid

Hello