Vakansiedae 2018

Vakansiedae 2018

SKOOL KWARTALE

 • Eerste Kwartaal

  17 Januarie 2018 – 28 Maart 2018

 • Tweede Kwartaal

  10 April 2018 – 22 Junie 2018

 • Derde Kwartaal

  17 Julie 2018 – 28 September 2018

 • Vierde Kwartaal

  09 Oktober 2018 – 12 Desember 2018

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.

1 Januarie 2018   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Dinsdag, 14 Februarie

21 Maart 2018    Menseregte Dag 

Menseregtedag

30 Maart 2018  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

2 April 2018  Familie Dag
* Paas Maandag

6 April 2018 Van Riebeecksdag* 
* Van Riebeeckdag

27 April 2018   Vryheidsdag
Vryheidsdag

1 Mei 2018    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 13 Mei

31 Mei 2018    Republiekdag*
* Republiekdag 

16 Junie 2018     Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 18 Junie

9 Augustus 2018    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2018    Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2018     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2018    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2018   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2018    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

Hello