Maak seker jy het die regte rybewys!

Jy mag nie jou karavaan met ‘n  B-, C1- of C-rybewys sleep nie, maar net met die EB, EC1 en EC? Die B, C1 of C is vir niegelede of vastebakvoertuie wat nie uit ’n perd en wa bestaan nie. Al doen jy nie ’n sleeptoets vir niegelede voertuie nie, word jy wel toegelaat om ’n wa met ’n BVM van 750 kg of minder
te sleep. Die EB-, EC1- en EC-rybewys is spesifiek vir gelede voertuie en groter sleepkombinasies, en vereis ’n sleeptoets. As jy enige wa of woonwa met ’n BVM van meer as 750 kg wil sleep, dan moet jy die sleeptoets doen. As jy jou ou kode 8-rybewys voor Maart 1998 gekry het, het jy wel ’n sleeplisensie (EB), al
het jy nooit ’n sleeptoets gedoen nie.

Maak seker jy het die regte rybewys

Die Wet is egter duidelik, en die feit bly staan: As jy nie ’n sleeprybewys het nie, moet jy vir lief neem daarmee dat jy weer die K53-ding moet doen. Jy gaan die leerlingrybewystoets weer skryf en daarna die sleeptoets vir jou sleeprybewys moet aflê.

Met ryhuise het hulle skietgegee. Al word hy op die onderstel van ’n paneelwa of goedere- of vragvoertuig
omgebou, word hy as ’n gewone voertuig beskou en is die voorskrif vir jou rybewys en voertuiglisensie sy
leë gewig (tarra). Daarom het jy net ’n gewone motorrybewys (B) nodig om hom te bestuur.